piątek, 9 lipca 2021

Czy ubezpieczenia na życie działają w przypadku powikłań po szczepionce na COVID-19? Fakty i mity.


Szczepionki na Covid-19, ciągle budzą wiele wątpliwości i wywołują kontrowersje. W ostatnim czasie, na fali tych doniesień, pojawiło się wiele artykułów i informacji medialnych, insynuujących, że ubezpieczenia na życie nie działają w przypadku zdarzeń związanych ze szczepionką na COVID - 19. Pojawiają się  także sugestie, że zakresem nie są objęte nie tylko drobne zdarzenia, ale także tak poważne jak zgon. Cytowani są specjaliści, którzy podkreślają, że szczepionki na COVID - 19 są eksperymentem medycznym i wówczas towarzystwo ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Warto się z tymi mitami rozprawić i poznać fakty! 

Fakt #1

Ubezpieczenia funkcjonują w oparciu o przepisy prawa i ogólne warunki umowy. W przypadku, jeżeli w wyłączeniach brak jest zapisów, które można powiązać ze zdarzeniem powstałym w wyniku eksperymentów medycznych, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma podstawy towarzystwo do odmowy wypłaty. W oferowanych przez Phinance ubezpieczeniach na życie, nie znajdziemy  wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, ze względu na zgon powstały w wyniku konsekwencji eksperymentów medycznych. Poza tym ryzykiem, także w pozostałych przypadkach trudno jest odnaleźć umowę, w której znajdziemy w wyłączeniach zdarzenia powstałe w wyniku udziału w eksperymentach medycznych. Reasumując: nawet gdyby faktycznie komplikacje poszczepienne traktować w ten sposób (co jest wielce wątpliwe), klient szczepiąc się, nie ponosi ryzyka odmowy wypłaty odszkodowania na skutek problemów czy zgonu wynikającego z NOP. 

 

Fakt #2

Zgodnie z obowiązującym prawem szczepienia przeciwko COVID - 19 realizowane w ramach Narodowego Programu Szczepień nie są eksperymentem medycznym. Warto podkreślić, że dopuszczenie szczepionki do obrotu oznacza pełną możliwość stosowania takiego preparatu leczniczego. Użycie takiego produktu w leczeniu lub zapobieganiu chorób nie skutkuje wówczas udziałem w eksperymencie medycznym. Trudno sobie wyobrazić, aby którekolwiek z towarzystw ubezpieczeniowych odrzuciło wniosek o wypłatę odszkodowania, powiązując szczepionkę przeciwko COVID-19 z eksperymentem medycznym. 

 

Reasumując: 

 

  • Szczepionka przeciwko COVID nie jest eksperymentem medycznym w świetle prawa. 
  • W ogólnych warunkach umowy ubezpieczeń na życie brakuje zapisów odrzucających odpowiedzialność towarzystwa w przypadku zdarzeń powstałych po szczepionce przeciwko COVID.

 

Andrzej Kowerdej
Kierownik Działu Ubezpieczeń na Życie i Ubezpieczeń Zdrowotnych


czytaj także