piątek, 20 listopada 2020

Transformacja dystrybucji funduszy inwestycyjnych z perspektywy europejskiej


Robo-advisory będzie się dynamicznie rozwijać, branża funduszy inwestycyjnych będzie podlegała coraz większej presji kosztowej, a asset managerowie będą wprowadzali do oferty nisko kosztowe fundusze typu ETF - to tylko kilka wniosków z badania rynku.

Aktywa otwartych funduszy inwestycyjnych na świecie osiągnęły w połowie 2020 roku wartość 51,7 bln EUR (udział Polski w tym rynku wyniósł odpowiednio 0,06%; z funduszami zamkniętymi 0,11%). To gigantyczny rynek, którego rozwój należy rozpatrywać nie tylko w kontekście wolumenów i struktury aktywów, ale także w ujęciu dystrybucyjnym. Ewolucja rynku instrumentów wspólnego inwestowania to przede wszystkim rozwój poszczególnych kanałów dystrybucji i tym samym dróg dotarcia do nowych uczestników funduszy.

Jakie perspektywy dla całego rynku widzi Grzegorz  Kaliszuk, Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance?

Obszerną analizę tematu, przeczytasz w serwisie analizy.pl -  artykuł znajdziesz TUTAJ. 


czytaj także