poniedziałek, 19 lipca 2021

Usługa Nieodpłatnego Doradztwa Inwestycyjnego (UNDI) w ofercie Phinance 


Klienci Phinance oprócz szerokiej palety produktów inwestycyjnych, dostępu do platformy transakcyjnej PhiMarket, bezpośredniego wsparcia ze strony Doradców Phinance mogą także bezpłatnie skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego (UNDI). Usługa ta stanowi doskonałe uzupełnienie oferty ponad 170 subfunduszy w ramach funduszy otwartych dostępnych w Phinance.

Czym jest UNDI? 

UNDI czyli Usługa Nieodpłatnego Doradztwa Inwestycyjnego to nic innego jak przygotowywana raz w miesiącu rekomendacja inwestycyjna adekwatna dla jednej z pięciu strategii (strategia konserwatywna, ostrożna, stabilna, dynamiczna oraz agresywna). Rekomendacja Inwestycyjna wskazuje konkretne fundusze inwestycyjne więc jest to swojego rodzaju Fund of Fund aktywnie zarządzany.

Każda Rekomendacja Inwestycyjna (niezależnie od strategii) zawiera następujący zestaw informacji:

 

 • Ocenę perspektyw klas aktywów (akcje, obligacje, waluty, surowce)
 • Ogólną strukturę portfela
 • Szczegółową strukturę portfela (selekcja funduszy otwartych)
 • Procentowany udział poszczególnych funduszy w portfelu (alokacja procentowa)
 • Historyczne wyniki strategii inwestycyjnej
 • Charakterystykę rekomendowanych funduszy w tym:

                        - imię i nazwisko zarządzającego

                        - deklarowany benchmark

                        - minimalna pierwsza wpłata

                        - deklarowana polityka 

 •  Historyczne zmiany w składzie Portfela 

 

Na jakiej podstawie dobierana jest adekwatna strategia inwestycyjna?

Strategia inwestycyjna adekwatna dla danego Klienta dobierana jest w oparciu o ankietę UNDI składającą się z 18 pytań. Logika ankiety UNDI oparta jest na ankiecie adekwatności znanej z Dyrektywy MIFID. Ankieta UNDI jest jednak dużo bardziej szczegółowa w szczególności w obszarze sytuacji finansowej Klienta. 

Klient odpowiadając na kolejne pytania w ankiecie określa odpowiednio: 

 • swój poziom wiedzy i doświadczenia na rynku finansowym
 • swoją sytuację finansową
 • swój poziom akceptacji ryzyka inwestycyjnego oraz
 • swój cel inwestycyjny

Jak można uruchomić UNDI

Uruchomienie UNDI  jest bardzo proste. Klient powinien zalogować się do swojego Panelu Klienta pod adresem: klient.phinance.pl i następnie wybrać w panelu głównym po prawej stronie aktywny link.

Wówczas Klient zostaje bezpośrednio przekierowany do Ankiety, którą wykonuje samodzielnie. W wyniku ankiety określony zostaje profil inwestycyjny i funduszowy Klienta i tym samym dobrana zostaje adekwatna strategia inwestycyjna.

Aktualna Strategia jest zawsze do pobrania w Panelu Klienta po przejściu do Ankiety Doradztwa Inwestycyjnego jak również równolegle jest wysłana na adres mailowy podany przez Klienta raz w miesiącu.

 

Jak zastosować w praktyce Strategię Inwestycyjną w ramach UNDI?

Kluczowy element strategii inwestycyjnej odnosi się do wspomnianej już selekcji i alokacji funduszy. Klient chcąc naśladować rekomendacje dla siebie adekwatne powinien odzwierciedlać swój skład portfela inwestycyjnego. Może to zrobić samodzielnie przez PhiMarket [marekt.phinance.pl] lub za pośrednictwem swojego Doradcy Phinance.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z UNDI i bieżącego śledzenia rekomendacji inwestycyjnych.

 

Grzegorz Kaliszuk

Dyrektor Departamentu Produktów Inwestycyjnych w Phinance S.A.


czytaj także