piątek, 9 lipca 2021

Zmiana w ofercie ubezpieczenia Nationale Nederlanden Ochrona Plus


Od 7 lipca  2021 r. czeka nas istotna zmiana w produkcie ubezpieczeniowym towarzystwa Nationale Nederlanden - Ochrona Plus. Jest to jedno z najstarszych rozwiązań ubezpieczeniowych tego typu dostępnych w Polsce. Wiele lat cena oraz zakresy ubezpieczenia w ogólnych warunkach, wytrzymywały presję rynku. Ostatnie dwa lata  spowodowały jednak, że wiele produktów musiało ulec transformacji. Doczekała się tego także Ochrona Plus. Co się zmienia?

Na wstępie warto podkreślić, że rozwiązań typu ubezpieczenie na życie na rynku jest naprawdę sporo. Większość z nich różni się tylko detalami i na pierwszy rzut oka trudno wskazać rozbieżności. 

Zdecydowanie łatwiej analizować produkty profesjonaliście jakim jest agent ubezpieczeniowy czy też doradca finansowa. Ale co ma powiedzieć Klient?! Warto w takim razie przewagi poszczególnych rozwiązań wykazać. 

 

Pierwszą istotną zmianą jest podniesienie maksymalnego wieku wstępu do umowy ubezpieczenia na życie. Coś co mogłoby się wydawać mało istotnym zapisem, okazało się w praktyce bardzo ważnym szczegółem. Otóż wraz z wydłużeniem średniej życia, ludzie pracują dłużej niż do wieku emerytalnego. To co było wcześniej standardem na rynku, czyli granica możliwości bycia ubezpieczonym do 60 albo 65 roku życia, zaczęło nie wystarczać. Niewiele towarzystw akceptowało na przystąpienie do umowy osobom powyżej wieku emerytalnego. Nationale Nederlanden w produkcie Ochrona Plus dołączyło do tego grona. 

Wielu Klientów nie docenia możliwości ubezpieczenia się na bardzo długie okresy. Właśnie przedłużenie okresu do 57 lat na jaki może być zawarta ochrona, jest drugą korzystną zmianą. 

Z czego wynika opłacalność dla Klienta zawarcie umowy na długie lata? Otóż zgodnie z prawem towarzystwo nie może w trakcie trwania umowy zmienić jej warunków, czyli między innymi sumy ubezpieczenia oraz składki. Ubezpieczając siebie na 30, 40 a nawet 50 lat, otrzymujemy gwarancję, że za określoną sumę ubezpieczenia będziemy płacić niezmiennie tę samą składkę. Niezależnie od tego, czy w czasie trwania umowy Klient ulegnie poważnemu wypadku lub ciężko zachoruje. Jest to niewątpliwie plusem i zaletą takiego rozwiązania oraz pozwala na osiągnięcie większego poczucia bezpieczeństwa. 

 

Nationale Nederlanden – Ochrona Plus – zmiany warunków

Najważniejsza modyfikacja została przeprowadzona w ramach umowy dodatkowej na wypadek poważnych zachorowań. Celem tej umowy jest dostarczenie ubezpieczonemu środków na leczenie w przypadku diagnozy jednej z ciężkich chorób wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Dla wielu Klientów kluczowe w tego typu umowach jest ilość jednostek chorobowych. W rzeczywistości jednak najważniejsze są choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, które występują najczęściej.  Warto pamiętać, że stanowią one ponad 94% zdarzeń zgłaszanych do towarzystw ubezpieczeniowych. 

W mojej opinii, kluczowe tutaj są definicje, które w przypadku Nationale Naderlanden są jednymi z najlepszych na rynku. Dodatkowo towarzystwo zniosło w swojej umowie okres karencji. 

Jest to trzecia korzystna zmiana dla Klientów. Okres karencji jest to czas, który biegnie od momentu wystawienia polisy. Najczęściej wynosi on 90 dni. W tym czasie towarzystwo nie sprawuje ochrony nad ubezpieczonym. 

Oznacza to, że w przypadku diagnozy ciężkiej choroby w tym czasie, towarzystwo nie wypłaci sumy ubezpieczenia. Tego typu zapis jest standardem na rynku. Jednak Nationale jest pierwszym towarzystwem, który w pełni wycofał się z tego paragrafu. 

 

W ramach Ochrony Plus brak jest okresu karencji w umowie na wypadek poważnych zachorowań. Oznacza to, że Klient obserwując u siebie niepokojące symptomy zdrowotne, zanim przejdzie kompleksowe badania, mógłby już się ubezpieczyć. W innych umowach na rynku, musiałby czekać ponad 3 miesiące zanim uda się do lekarza w celu monitoringu swojego stanu zdrowia. Ponieważ gdyby wykryto podczas badań jedną z poważnych chorób, wówczas towarzystwa odmówiłyby wypłaty świadczenia. 

 

W przypadku wspomnianej powyżej umowy, mógłby się ubezpieczyć, a po wystawieniu polisy kompleksowo się przebadać. Nawet gdyby sprawdził się czarny scenariusz, ubezpieczony ma pewność, że towarzystwo nie odmówi wypłaty. W przypadku, gdyby okazało się, że badania wyszły w normie, oczywiście nie warto rezygnować z polisy. Ponowne zastosowanie takiego zabiegu nie wyjdzie i może się okazać, że w najgorszej sytuacji życiowej, Klient pozostanie bez ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Oczywiście drobnych zmian jest więcej. Jednak te trzy i zaraz przytoczona czwarta są z punktu widzenia Klienta tymi najkorzystniejszymi zmianami. 

 

Ostatnia wspomniana tutaj przeze mnie modyfikacja dotyczy umowy na wypadek pobytu w szpitalu i operacji. Ryzyko to nie jest raczej pierwszym wyborem dla większości Klientów, co nie zmienia faktu, że po poszerzeniu zakresu, oferta jest naprawdę konkurencyjna. 

Otóż standardem do tej pory na rynku była lista operacji wskazana w umowie ubezpieczenia, która była podstawą do wypłaty odszkodowania przez towarzystwo. W przypadku, gdyby ubezpieczony przeszedł jedną z operacji z listy, wówczas po złożeniu właściwych dokumentów ubezpieczyciel wypłacał na konto Klienta odpowiednią kwotę. Umowy ubezpieczenia różniły się ilością i zakresem takich operacji. Naturalnie nie za wszystkie zabiegi była wypłacana cała suma ubezpieczenia. W przypadku tych mniej inwazyjnych, Klient mógł oczekiwać mniejszej wartości, przykładowo 10% sumy ubezpieczenia. Nationale natomiast wprowadziło dość istotną zmianę. Otóż towarzystwo w ramach produktu Ochrona Plus wypłaca kwotę za każdą operację, nawet taką która nie była wymieniona w katalogu. 

W umowie ubezpieczenia Klienta znajdzie imponującą listę zabiegów, za które towarzystwo płaci między 10% a 100% sumy ubezpieczenia. Natomiast gdyby się okazało, że ubezpieczony przejdzie zabieg z poza listy, wówczas ubezpieczyciel wypłaca kwotę 5% sumy. Biorąc pod uwagę oferty konkurencyjne, taką zmianę  należy rozpatrywać jako korzyść dla Klienta. 

 

Podsumowanie: 

Umowa ubezpieczenia Nationale Nederlanden Ochrona Plus przeszła gruntowną odnowę. Część zmian spowodowała, że umowa zyskała rynkowe zapisy. Jednak pewna część modyfikacji zdecydowanie wyprzedza inne podobne rozwiązania dostępne na rynku. Szukając umowy ubezpieczenia dla siebie lub dla swojego Klienta, na pewno warto tę ofertę poważnie rozważyć. 

 

Andrzej Kowerdej
Kierownik Działu Ubezpieczeń na Życie i Ubezpieczeń Zdrowotnych


czytaj także