Czym jest RODO? Jest to powszechnie przyjęty skrót Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych przyjętego z dnia 27kwietnia 2016 r. przez Parlament Europejski, które dotyczy ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Od 25 maja 2018r. przepisy RODO obowiązują również w Polsce.

Zgodnie z RODO Phinance Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul Ratajczaka 19 (61-814) Poznań jest administratorem danych osobowych co oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny oraz zgodny obowiązującymi przepisami.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w Phinance S.A. Inspektorem Ochrony Danych – Bartoszem Maciejewskim - pisząc na adres email iod@phinance.pl