Informacje dla Akcjonariuszy

  • Proponowany porządek obrad ZWZA Phinance S.A. 2020 -  plik

  • Zmiana w składzie Zarządu Phinance S.A. – plik