Informacje dla Akcjonariuszy

  • Proponowany porządek obrad ZWZA Phinance S.A. 2020 -  plik

  • Zmiana w składzie Zarządu Phinance S.A. – plik

  • Powołanie do Rady Nadzorczej - plik

  • Wezwanie nr 1 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki - plik

  • Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki - plik

  • Zmiana sposobu reprezentacji, składu Rady Nadzorczej i Statutu Spółki – plik

  • Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki - plik

  • Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki - plik

  • Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki - plik